O FIRMIE
 
Pro-Eko-Bud Sp. z o.o. zajmuje się wykonywaniem kompleksowo dokumentacji projektowych, oraz koordynacją robót w zakresie:
 
- sieci, instalacji i urządzeń  wodociągowychch, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych
 
- składowisk odpadów komunalnych
 
- oczyszczalni ścieków
 
 
Wykonujemy operaty wodnoprawne na budowę urządzeń wodnych, oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków i wód opdaowych do cieków wodnych i gruntu.
 
Zajmujemy siś dystrybucją urządzeń ochrony środowiska takich jak oczyszczalnie ścieków, separatory ropopochodnych i tłuszczów, filtry i złoża biologiczne, pompownie ścieków, studnie wodomierzowe itp.
 
Oferujemy nowoczesną technologię uzdatniania i rekultywacji gruntu z substancji niebezpiecznych, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków firmy Ekosystem spol. s r.o., oraz G-servis Praha spol. s r.o.
 

Posiadamy przygotowaną kadrę techniczno-inżynieryjną, rzetelnych pracowników, oraz niezbędny sprzę i urządzenia do kompletnej i solidnej realizacji powierzonych nam zadań.

 

 
 
 

 

 

 
 
 
deisgn by