O FIRMIE
 
Przedsiębiorstwo Pro-Eko-Bud Sp. z o.o. zajmuje się wykonywaniem kompleksowych dokumentacji projektowych:
- sieci, instalacji i urządzeń  wodociągowych
- sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych
- sieci, instalacji i urządzeń gazowych
- sieci, instalacji i urządzeń cieplnych
- składowisk odpadów komunalnych
- oczyszczalni ścieków
 
Duże doświadczenie posiadamy w projektowaniu obiektów kanalizacyjno-wodociągowych:
- oczyszczalni ścieków
- stacj uzdatniania wody
- odwodnienia dróg, placów i mostów, separatorów ropopochodnych
 
Posiadamy przygotowaną kadrę techniczno-inżynieryjną, rzetelnych pracowników, oraz niezbędny sprzęt do kompletnej i solidnej realizacji powierzonych nam zadań. Nasi inżynierowie posiadają uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Pomagamy w uzyskaniu preferencyjnych kredytów z Banku Ochrony Środowiska oraz przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Gwarantujemy fachowe doradztwo i wykonawstwo oraz wysoką jakość prac i produktów.
 
Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.oczyszczalnie-ekosystem.pl
 
 
 
 

 
 
 
 
deisgn by