O FIRMIE
 
Pro-Eko-Bud Sp. z o.o. zajmuje sie wykonywaniem kompleksowo dokumentacji projektowych, oraz koordynacj? robót w zakresie:
 
- sieci, instalacji i urzdzen wodociagowychch, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych
 
- skladowisk odpadów komunalnych
 
- oczyszczalni scieków
 
 
Wykonujemy operaty wodnoprawne na budowe urzadzen wodnych, oraz wprowadzanie oczyszczonych scieków i wód opdaowych do cieków wodnych i gruntu.
 
Zajmujemy sie dystrybucja urzadzen ochrony srodowiska takich jak oczyszczalnie scieków, separatory ropopochodnych i tluszczów, filtry i zloza biologiczne, pompownie scieków, studnie wodomierzowe itp.
 
Oferujemy nowoczesne technologie uzdatniania i rekultywacji gruntu z substancji niebezpiecznych, uzdatniania wody i oczyszczania scieków renomowanych firm.
 

Posiadamy przygotowana kadre techniczno-inzynieryjna, rzetelnych pracowników, oraz niezbedny sprzet i urzadzenia do kompletnej i solidnej realizacji powierzonych nam zadan.

 

 
 
 

 

 

 
 
 
deisgn by