O FIRMIE
 
Pro-Eko-Bud Sp. z o.o. zajmuje się wykonywaniem kompleksowych dokumentacji projektowych:
 
- sieci, instalacji i urządzeń  wodociągowych
 
- sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych
 
- sieci, instalacji i urządzeń gazowych
 
- sieci, instalacji i urządzeń cieplnych
 
- składowisk odpadów komunalnych
 
- oczyszczalni ścieków
 
Wykonujemy operaty wodnoprawne, projekty budowlane i wykonawcze.
 

Posiadamy przygotowaną kadrę techniczno-inżynieryjną, rzetelnych pracowników, oraz niezbędny sprzęt do kompletnej i solidnej realizacji powierzonych nam zadań.

 

 
 
 

 
 
 
 
deisgn by